8 Ιουνίου 2017 αρχείο

Συνεργασία του σχολείου μας με το ΚΕΘΕΑ Νόστος

Ο φορέας “ΚΕΘΕΑ Νόστος” μετά τη σύναψη διμερούς συνεργασίας με το 2ο ΕΕΕΕΚ Πειραιά “Άνοιξη”, υλοποίησε έργο εθελοντικής εργασίας των μελών του με σκοπό τον ελαιοχρωματισμό και τις εικαστικές παρεμβάσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων της σχολικής μονάδας.