Έντυπα- αιτήσεις αδειών μόνιμων Εκπαιδευτικών

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ν.1599-1986 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
 6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 7. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ
 8. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ (ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
 9. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ
 10. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 11. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
 12. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ
 13. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
 14. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΟΥ ΟΤΑ
 15. ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΔΕΙΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΤΕΚΝΟΥ
 16. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
 17. ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ