Διαδικασία εκτέλεσης αυτοδιαγνωστικού τεστ.

Ακολουθεί βίντεο που αφορά στη διαδικασία εκτέλεσης του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού τεστ για την ανίχνευση του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2 ο οποίος προκαλεί την νόσηση (λοίμωξη) COVID-19.