Νομοθεσία για την ειδική αγωγή

syntagma1

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας:

         H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων?
Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της?