Ωρολόγιο πρόγραμμα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ “ΑΝΟΙΞΗ”

Το σχολικό και διδακτικό έτος των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι το ίδιο με αυτό των αντίστοιχων σχολείων της γενικής εκπαίδευσης.

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα για τη λειτουργία των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με την Απόφαση 57523/Γ6, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 765 Β?/19-06-2002, ορίζεται ως εξής:

EEEEK PROGRAMMA

Οι ώρες διδασκαλίας διαμορφώνονται ως εξής:Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας  διαμορφώνεται σύμφωνα με το βαθμό και το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών μας και αναμορφώνεται συνεχώς με βάση τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

1η ώρα: 8.20 ? 9.10 πμ

2η ώρα: 9.10 ? 10.00 πμ

3η ώρα: 10.20 ? 11.05 πμ

4η ώρα: 11.05 πμ ? 11.50 μμ

5η ώρα: 12.05 ? 12.45 μμ

6η ώρα: 12.45 ? 13.20 μμ.

 

Η μεταφορά των μαθητών γίνεται με ειδικά δρομολόγια σχολικών λεωφορείων και ταξί,και πληρούν τις εξειδικευμένες προδιαγραφές που τάσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ΑμεΑ.