Μουσική

none-4028884

Η μουσική αγωγή σκοπεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην ανάπτυξη της κατανόησης και απόλαυσης της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των παιδιών. Η ενασχόληση με τη μουσική και η συμμετοχή των παιδιών στις διάφορες μουσικές δραστηριότητες δρα ευεργετικά και σε άλλους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στόχοι της Μουσικής Αγωγής είναι:

  • η εκτίμηση και η ανταπόκρισή του σε αισθητικά στοιχεία της μουσικής,
  • η γνώση και η κατανόηση βασικών στοιχείων και εννοιών από τη θεωρία και τη μορφολογία της μουσικής,
  • η ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας και η άσκησή τους, ώστε να τραγουδούν με ευχαρίστηση απλά τραγούδια, συνοδεύοντάς τα με κίνηση ή με ρυθμικά όργανα της τάξης,
  • η ενθάρρυνση για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργικής ενασχόλησης με τη μουσική με πειραματισμό και αυτοσχεδιασμό, ώστε να αναπτύσσονται οι ατομικές ικανότητες και να ενδυναμώνεται η αυτοπεποίθησηκαι αυτοπειθαρχία των μαθητών,
  • η χρήση της μουσικής για την ανάπτυξη, μεταξύ των παιδιών, της συνεργασίας, της συνευθύνης, της ομαδικότητας και της επικοινωνίας, στοιχείων απαραίτητων για την κοινωνικοποίησή τους, με την ενθάρρυνση δημιουργίας ομάδων εργασίας από φωνητικά ή οργανικά σύνολα, δηλαδή διαφόρων τύπων χορωδίες και ορχήστρες,
  • η γνωριμία και εκτίμηση της εθνικής μας μουσικής παράδοσης (δημοτικό τραγούδι και βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος) και της μουσικής διαφόρων πολιτισμών.