Έντυπα- αιτήσεις αδειών αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΩΤΗ
  6. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ν.1599-1986