Γλώσσα

Οι μαθητές μας συνεχίζουν τη μαθησιακή τους πορεία, διδασκόμενοι τα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Κοινωνικής, Πολιτικής και Επαγγελματικής Αγωγής καθώς και της Πληροφορικής.
Σε πολλούς από τους μαθητές γίνεται εξατομικευμένη διδασκαλία για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων.
Στόχοι της εκπαίδευσης είναι:

  • Η βελτίωση των γνωστικών & μαθησιακών ικανοτήτων των μαθητών
  • Η κοινωνικοποίηση τους
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνοτήτων
  • Η τόνωση του αυτοσυναισθήματος
  • Η ομαλή ενσωμάτωση στο κοινωνικό γίγνεσθαι