Ιστορικό

Το 2ο  Εργαστήριο Ειδικής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Πειραιά ¨Άνοιξη¨ ιδρύθηκε με βάση το ΦΕΚ 2053/τ.Β’/6-10-2008.

Λειτούργησε για πρώτη φόρα το σχολικό έτος 2011-12 στο κτήριο που στεγαζόταν το πρώην 11 ΓΕΛ Πειραιά. Σήμερα συστεγαζόμαστε στον ίδιο χώρο με το ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πειραιά, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το επόμενο σχολικό έτος.