Δημιουργίες- δράσεις του εργαστηρίου κεραμικής

Το εργαστήριο κεραμικής ετοιμάζετε για το Χριστουγεννίατικο ΒΑΖΖΑR.