Αύτονομης Διαβίωσης

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Αυτόνομης Διαβίωσης στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι ο μαθητής να καλλιεργήσει όλες τις δυνατές και αναδυόμενες δεξιότητες σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μπορεί να αυτονομηθεί (αυτενεργώντας ή καθοδηγούμενος) με κεντρικό στόχο την κοινωνική και επαγγελματική του ένταξη.

Η Αυτόνομη Διαβίωση προβάλλει σαν η συνισταμένη δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπει στον μαθητή να κατανοεί τον κόσμο, να συμμετέχει σε δραστηριότητες ενεργά και να ενσωματώνεται στην κοινωνία.

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Αυτόνομης Διαβίωσης έχει ως κύριο στόχο την απόκτηση από τους μαθητές γνώσεων και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Μέσω του Εργαστηρίου Αυτόνομης Διαβίωσης επιδιώκεται η κατάκτηση γνώσεων που αφορούν στην προσωπική υγιεινή και φροντίδα, η ασφαλής διαβίωση στο σπίτι και η συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. Ειδικότερα, για τους μαθητές που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού, η διδασκαλία δραστηριοτήτων αυτόνομης διαβίωσης στοχεύει πρωτίστως στην απόκτηση δεξιοτήτων που οδηγούν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και καλύτερη αυτονόμησή τους (φαγητό, μαγείρεμα, πλύσιμο, ντύσιμο, τουαλέτα, προσωπική υγιεινή).