Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών για το σχολικό έτος 2020-21

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή των μαθητών  στο επόμενο σχολικό έτος 2018-2019 είναι:

  1. Απολυτήριο γενικού δημοτικού σχολείου ή ειδικου δημοτικού σχολείου
  2. Πιστοποιητικό Δήμου
  3. Βεβαίωση ΚΕΣΥ (Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης). ΚΕΣΥ Πειραιά: Αιγάλεω 30 και Μήλου 21 ΤΗΛ.: 2104131561
  4. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ που να πιστοποιεί την διεύθυνση κατοικίας
  5. Ατομικό δελτίο υγείας το ποιο παραλμβάνεται από το σχολείο και επιστρέφεται συμπληρωμένο
  6. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα που δίνεται και συμπληρώνεται στο σχολείο
  7. Ιατρικό φάκελο
  8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας
  9. Φωτοτυπία φαρμακευτικής αγωγής