Σκοπός Φυσικής Αγωγής

slide_2

 Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να συμβάλλει κατά προτεραιότητα στην σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική τους καλλιέργεια καθώς και στην αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Προτεραιότητα έχει η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών και μέσω αυτών η καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και η ενίσχυση της υγείας τους. Οι μαθητές  ΑΜΕΑ, συνήθως στερούνται κινητικών προτύπων, ενώ οι κινητικές τους εμπειρίες και δεξιότητες, είναι επίσης συχνά περιορισμένες.

     Προσπαθούμε λοιπόν οι μαθητές μας, χρησιμοποιώντας όσο γίνεται μεγαλύτερη ποικιλία ερεθισμάτων και δραστηριοτήτων (πάντα προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες  του κάθε μαθητή) που προέρχονται από τον κλασικό αθλητισμό, τις αθλοπαιδιές, τον παραδοσιακό χορό, την άσκηση με μηχανήματα (βάρη, διάδρομο, ποδήλατο), αλλά και την ψυχοκινητική και μουσικοκινητική αγωγή να:

  • Συντηρήσουν, αλλά και να βελτιώσουν τη φυσική τους  κατάσταση.
  • Αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες κινητικές δεξιότητες και εμπειρίες.
  • Βελτιώσουν την σωματογνωσία, την αντίληψη χώρου και την κινητικότητα τους.
  • Αποφορτιστούν και να εκτονωθούν, όποτε χρειάζεται.
  • Μάθουν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται.
  • Τονώσουν εν τέλει, την αυτοπεποίθησή τους.

Το μάθημα  γίνεται στο γυμναστήριο, αλλά και στο προαύλιο του σχολείου στο γήπεδο μπάσκετ και βολλευ.