Αίθουσα Γυμναστικής

Η αίθουσα γυμναστικής είναι εξοπλισμένη ώστε να μπορούν να ικανοποιούνται  οι ανάγκες των μαθητών μας.

 

ΟΛΕΣ ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗ γυμναστηριο 001

ΟΛΕΣ ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗ γυμναστηριο 006