Προεπαγγελμάτικων Δεξιοτήτων

Ο τομέας των προεπαγγελματικών δεξιοτήτων ασχολείται με ένα μεγάλο φάσμα δράσης όσον άφορα την παραγωγική διαδικασία. Οι μαθητές επιδιώκεται να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες της γεωπονίας, της γεωργίας, της διατροφής, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων καθώς και στην παροχής υπηρεσιών με δεδομένο ότι ο αγροτικός τομέας είναι από τους βασικότερους της Ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα στα πλαίσια του εργαστηρίου καλλιεργούνται στην ύπαιθρο και σε τεχνικό περιβάλλον λαχανικά, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά φυτά και καρποφόρα δένδρα. Έτσι προσφέρονται στους μαθητές πολλές δυνατότητες, όπως να γνωρίσουν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των φυτών, να αναγνωρίσουν τα διάφορα είδη των φυτών, να εξασκηθούν στις φυτοτεχνικές εργασίες, να ασχοληθούν με τη συσκευασία και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων και να μάθουν να χρησιμοποιούν και να συντηρούν συσκευές, εργαλεία, φορητά μηχανήματα και εγκαταστάσεις.