Εργαστήριο Μαγειρίκης – Ζαχαροπλάστικης

Στο σχολείο μας λειτουργεί  εργαστήριο ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ? ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ειδικά διαμορφωμένο και πλήρως εξοπλισμένο, όπου οι μαθητές εκπαιδεύονται  από έμπειρους καθηγητές. Οι διδακτικές μέθοδοι που ακολουθούνται έχουν ως βασική κατεύθυνση την βιωματική προσέγγιση, σε τρόπον ώστε, να γίνεται εύκολη η εμπέδωση από τους μαθητές. Οι θεματικές της παρέμβασης προκύπτουν από τη γνωμάτευση, τα αναλυτικά προγράμματα και την παιδαγωγική αξιολόγηση. Για παράδειγμα: συμπεριφορά και κοινωνική προσαρμογή, μαθησιακή ετοιμότητα, αυτοεξυπηρέτηση, ικανότητα στην ομιλία, ψυχοκινητική ικανότητα κτλ.

Σκοπός του εργαστηρίου: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη τέχνη της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής και να αποκτήσουν δεξιότητες προκειμένου να εργαστούν μελλοντικά σε μονάδες εστίασης. Για το σκοπό αυτό, καλλιεργείται στους μαθητές  η συνεργατικότητα , η ομαδικότητα και η λήψη πρωτοβουλιών καθώς επίσης η υπευθυνότητα και η συνέπεια , χτίζοντας έτσι την εμπειρία τους στον τομέα της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.

Επιμέρους στόχοι: Ο /η μαθητής / τρια να είναι σε θέση:

  • Να Εφαρμόζει κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας του/της.
  • Να Αναγνωρίζει τα βασικά υλικά των πρότυπων συνταγών τόσο της  μαγειρικής όσο και  της ζαχαροπλαστικής.
  • Να Υλοποιεί συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής καθώς και παρασκευής ροφημάτων.
  • Να Αναγνωρίζει και να χειρίζεται επαρκώς τα σκεύη της κουζίνας, καθώς και τις ηλεκτρικές συσκευές.
  • Να Κατανοήσει τη σημασία της σωστής διατροφής και πως αυτή επηρεάζει την έκβαση της υγείας και την ποιότητα της ζωής.
  • Να Ακολουθεί βασικούς κανόνες διατροφής στην καθημερινότητα του.
  • Να Κατανοεί έννοιες όπως «αλλοίωση» & μεθόδους «Συντήρησης τροφίμων» και  να τις εφαρμόζει.

Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε ότι, το εργαστήριο αναλαμβάνει και υποστηρίζει με εδέσματα τις εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας.