Εκπαιδευτικό προσωπικό 2018-2019.

 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 2018-2019.

1. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                  ΠΕ89.01 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2. ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                    ΠΕ11       ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΤΗΣ
3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ         ΠΕ23
4. ΒΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΛΕΝΗ                         ΠΕ86
5. ΒΑΡΔΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ                        ΠΕ08.50
6. ΒΑΡΔΑΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                    ΔΕ01-ΕΒΠ
7. ΓΕΝΤΕΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ                         ΠΕ78
8. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ      ΠΕ78
9. ΔΑΜΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                          ΔΕ01-ΕΒΠ
10. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                     ΠΕ02.50
11. ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ               ΠΕ78
12. ΚΑΚΩΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                       ΠΕ03
13. ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                      ΠΕ18.12.50
14. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                            ΠΕ03.50
15. ΚΑΤΗΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                     ΠΕ88.04
16. ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                    ΠΕ03
17. ΚΑΨΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                          ΠΕ89.01
18. ΚΟΒΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                              ΔΕ01-ΕΒΠ
19. ΚΟΤΣΙΦΑ ΜΑΡΙΑ                                   ΠΕ28
20. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                   ΤΕ16.50
21. ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                             ΠΕ29
22. ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ                         ΠΕ11
23. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  ΠΕ78
24. ΜΠΟΥΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ                                ΔΕ01-ΕΒΠ
25. ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                   ΠΕ25
26. ΜΠΡΑΕΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                       ΔΕ01-ΕΒΠ
27. ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                                ΠΕ21
28. ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΣΩΤΗΡΙΑ                              ΔΕ01-ΕΒΠ
29. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ            ΔΕ01-ΕΒΠ
30 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ                       ΠΕ30
31. ΡΑΓΓΟΣ ΒΑΙΟΣ                                           ΠΕ11
32. ΣΑΒΒΙΔΑΚΗ ΑΝΘΟΥΣΑ                            ΠΕ02
33. ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                            ΠΕ89.01
34. ΣΚΙΤΖΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                  ΠΕ08
35. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ                      ΠΕ78.50
36 ΤΣΙΑΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                 ΠΕ89.01
37. ΤΣΑΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ                                   ΔΕ01-ΕΒΠ
38. ΤΣΙΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                        ΠΕ88.04
39. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ              ΠΕ80
40. ΥΔΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                     ΠΕ88.04