Νομοθεσία σε γενικά θέματα για την φυσική άγωγη

  1. Απαλλαγή στο μάθημα Φ.Α
  2. Αθλητική Περιβολή στο μάθημα Φ.Α
  3. Εργασία ΚΦΑ σε Αθλητικός Συλλόγους
  4. Κανονισμός Παρελάσεων
  5. Κλειστά Γυμναστήρια-Αίθουσες Γυμναστικής-Αίθουσες πολλαπλής χρήσης
  6. Ο Ρόλος του ΚΦΑ στη καθημερινή σύνταξη
  7. Συμμετοχή σε Σχ.Δραστηριότητες-
  8. Συμμετοχή ΚΦΑ που υπηρετεί σε δυο σχολεία Σύμπτυξη Τμημάτων στη Φ.Α
  9. Χρήση και φύλαξη Αθλητικού Υλικού