Ανακοίνωση προς τους γονείς/κηδεμόνες 10/01/2022

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες! Καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία!!! 😊
Όπως ήδη θα έχετε ενημερωθεί τα σχολεία ανοίγουν κανονικά τη Δευτέρα με επιπλέον οδηγίες και πρόσθετα τεστ για όλους μας.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ:
👉 Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου ο προσυμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 7/06.01.2022, παράγραφος ΣΤ, σελ. 43, παραθέτουμε:
ΣΤ. Ρυθμίσεις για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων
Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης καθώς και για εκπαιδευτικούς
Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μο-
νάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των
βαθμίδων, καθώς και εκείνους που φοιτούν σε σχολικές
μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδια-
γνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα
και διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό
και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαι-
δευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας
. Συστήνεται

στους εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας
να ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/
τριών για τη διενέργεια του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου με τον τρόπο που αναφέρεται στο Κεφάλαιο
Β του άρθρου 3.

Παρόλα αυτά, υπάρχει ισχυρή σύσταση προς όλους τους μαθητές για τη διενέργεια self-test και τη δήλωση του αποτελέσματος στην πλατφόρμα edupass.Η σωστή χρήση προστατευτικής μάσκας παραμένει το πλέον ασφαλές μέτρο προστασίας, χωρίς να αμελούμε το καλό πλύσιμο των χεριών και την τήρηση των αποστάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό.

👉 Για την πρώτη εβδομάδα (10-14/01/22) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1) και θα πρέπει να το δηλώσετε στη πλατφόρμα edupass.gov.gr. Άρα, κάνετε το self-test στα παιδιά σας την Κυριακή 9/1, την Δευτέρα 10/1 και την Πέμπτη 13/1.
Όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει στην πλατφόρμα, παρακαλείται να συμπληρώσει μια χειρόγραφη σχολική κάρτα ή έστω ένα απλό χαρτί με τα στοιχεία του γονέα/κηδεμόνα και του παιδιού.
👉 Από την εβδομάδα 17/01/22 και μετά, αν δεν υπάρξουν νεότερες οδηγίες, το self-test το κάνετε στα παιδιά σας έως και 24 ώρες πριν από την Τρίτη και πριν την Παρασκευή, όπως δηλαδή κάνατε μέχρι τώρα.

👉Οι γονείς των μαθητών οι οποίοι δεν κατάφεραν να προμηθευτούν self-test, λόγω έλλειψης στα φαρμακεία, μπορούν να προμηθευτούν self-test την Δευτέρα το πρωί, πριν την έναρξη των μαθημάτων από το σχολείο μας. 

Τονίζουμε ότι αυτή η διαδικασία γίνεται για την κάλυψη των αναγκών της πρώτης ημέρας λειτουργίας των σχολικών μονάδων, καθώς αναμένεται ανατροφοδότηση των φαρμακείων.

Παρακαλούμε μην αποφεύγετε να κάνετε το self test στα παιδιά σας. Ήδη ο κίνδυνος από και για τους μαθητές μας που δεν είναι σε θέση να κάνουν χρήση μάσκας είναι αυξημένος για όλους μας.

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ όλοι μας τη Δευτέρα να επιστρέψουμε υγιείς στο σχολείο μας με αρνητικό self test για να αποφύγουμε τυχόν διασπορά!

Είμαστε πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή τυχόν βοήθεια που ενδεχομένως χρειάζεστε. 
Με τη συνεργασία και την υπευθυνότητα όλων μας όλα θα πάνε καλά.

Η Διευθύντρια

Σκλαβενίτη Δήμητρα

και η Ομάδα COVID-19