«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»

Στις 13 & 15 Ιανουαρίου 2020 οι μαθητές του 2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά «Άνοιξη» (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστηριακά σεμινάρια παρασκευής καφέ και εξυπηρέτησης πελατών στο φιλόξενο χώρο του Peek A Bloom.

Απώτερος σκοπός της δράσης ήταν η ενδυνάμωση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εφήβων και νεαρών ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μετέπειτα απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας και την ένταξή τους στην κοινωνία όπου ανήκουν ως ανεξάρτητα και λειτουργικά μέλη. Η εργασία, η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων!

Ευχαριστούμε πολύ Peek A Bloomγια αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.