Θρησκευτική Σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών

Σύμφωνα με την  Αρ. Πρωτ. : Φ1/10747/Δ2 του Υπουργείου Παιδείας την Παρασκευή 29/01/2016,  παραμονή της σχολικής εορτής των Τριών Ιεραρχών το σχολείο μας προέβει σε δυο δράσεις: Σε  εκκλησιασμό με αντιπροσωπεία μαθητών και αρτοκλασία και  παρουσίαση σχετικά για το έργο και τη ζωή των Τριών Ιεραρχών από το μαθητή Μπεκιάρη Χρήστο. Τέλος μοιράστηκε άρτος σε όλους τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου μας.

ΟΛΕΣ ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗ 713 ΟΛΕΣ ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗ 717 ΟΛΕΣ ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗ 714