Παρασκευή φαγητού.

    Τη Δευτέρα 31/10/2016 οι μαθητές του εργαστηρίου μαγειρικής ασχολήθηκαν με την παρασκευή φαγητού <<Μπριάμ>>. Είδαν  και εργάστηκαν με τους καθηγητές σε όλα τα  στάδια  παρασκευής του φαγητού και στο τέλος γεύτηκαν τα αποτελέσματα του έργου τους.

Καλή μας όρεξη!