Ενημέρωση για την ανακύκλωση υλικών.

 

 OEA_logo_newGR

   Την Τετάρτη, 2/10/2019, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του σχολείου μας από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ενημέρωση σχετικά με την ανακύκλωση των υλικών. Τα προγράμματα ενημέρωσης της ΟΕΑ αποσκοπούν στην:

  • ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και αυριανών πολιτών για ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον
  • ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή των ίδιων των παιδιών στη διαχείριση των αστικών αποβλήτων
  • ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης σχετικά με τους τρόπους που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος.