Έκπαιδευτική επίσκεψη στη λαϊκή αγορά.

 

       Την Τετάρτη 21/11/2018 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επισκευή στη λαϊκή αγορά της περιοχής μας. έλαβαν μέρος οι μαθητές του εργαστηρίου μαγειρικής- ζαχαροπλαστικής με τους καθηγητές τους. Στόχος της επίσκεψης ήταν να έχουν μια βιωματική επαφή σε  πραγματικές συνθήκες στο χώρο της λαϊκής αγοράς και να γνωρίσουν-ξεχωρίζουν  από κοντά τα προϊόντα της λαϊκής αγοράς που βρίσκονται στη διάθεση των καταναλωτών.