Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού

 

   Την Παρασκευή 13/10/2017 πραγματοποιήθηκε   προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας  σε περίπτωση σεισμού. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές  κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί. Στην άσκηση συμμετείχε και το Ειδικό Γυμνάσιο Πειραιά με το οποίο συστεγαζόμαστε στο ίδιο κτήριο.