Επίσκεψη στην λαική αγορά.

Την Τέταρτη  4/10/2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη  των μαθητών του  εργαστηρίου μαγειρικής  στην λαϊκή αγορά Π. Κοκκινιάς  Πειραιά  ώστε να γίνει βιωματική εκπαίδευση  αυτών στην επιλογή  προϊόντων και στην συναλλαγή με τους  πωλητές.