Συμμετοχή του σχολείου μας στην εκδήλωση που διοργάνωσε η περιφέρεια Πειραιά και ο Αντιπεριφερειάρχης