Επίσκεψη από τους “Μύλους Παπαφίλη”

Στις 6 Απριλίου το σχολείο μας δέχθηκε επίσκεψη από εκπροσώπους των “Μύλων Παπαφίλη”, οι οποίοι προσέφεραν άλευρα και λοιπά προϊόντα στο σχολείο μας, με τα οποία ομάδες μαθητών με την επίβλεψη τους καθώς και την επίβλεψη των καθηγητών του εργαστηρίου Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής παρασκεύασαν προϊόντα (τσουρέκια,  κέικ διαφόρων τύπων κ

αι πίτσες).