ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΥΡΤΥΛΟ

Το  καφέ των εκλεκτών ψυχών?

Στις 29/11/2016 το 2 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΝΟΙΞΗ, επισκέφθηκε το καφέ Μύρτυλο στους Αμπελόκηπους, (πάρκο καπαψ).Οι μαθητές μας γνώρισαν άτομα με ειδικές ικανότητες τα οποία εκπαιδεύονται και εντάσσονται ισότιμα στην αγορά εργασίας. Στα πλαίσια της επίσκεψης οι μαθητές του σχολείου μας αντάλλαξαν εμπειρίες και απόψεις με τα άτομα αυτά με στόχο την κοινωνικοποίηση τους.

Επίσης σέρβιραν χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα κάνοντας ταυτόχρονα πρακτικής  άσκηση.