Αθλητικές δράσεις με το ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου.

   Την Τρίτη 13/3/2018 ομάδα μαθητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στο ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου. Οι μαθητές μας εκεί πραγματοποίησαν δράσεις  αθλητικού περιεχομένου (παραδοσιακοί χοροί, παιχνίδι boccia) με τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου σχολείου. Επίσης η κοινωνική λειτουργός   μας έκανε ξενάγηση  στο σε χώρους του σχολειού όπως το κυλικείο που λειτουργεί από το

υς μαθητές και τα  εργαστήρια κεραμικής.